development

 • 41development — plėtotė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Atskirų savybių ugdymas. Plėtotė reiškia daugiau kiekybinį kitimą, bet šis terminas vartojamas ir kaip ugdymo, formavimo sinonimas. atitikmenys: angl. development vok. Entwicklung rus. развитие …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 42development — plėtotė statusas T sritis švietimas apibrėžtis Fizinių ir psichinių galių lavinimas. atitikmenys: angl. development vok. Entwicklung rus. развитие …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 43development — raida statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagoginių įvykių kokybinis kitimas. Jis gali būti atsitiktinis ir neatsitiktinis, dėsningas. Pvz., mokyklų pedagoginę raidą lemia mokytojų pasirengimas, jų darbo kokybė, gimtosios kalbos mokymas,… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 44development — vystymasis statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dėsningas, negrįžtamas ir kryptingas kokybės kaitos procesas. Žmogaus vystymasis prasideda gemalo ląstelėje. Skiriamos trys vystymosi linijos: filogenezė, ontogenezė ir aktualioji genezė. Jos… …

  Enciklopedinis edukologijos žodynas

 • 45development — lavėjimas statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Lavinimo padarinys. atitikmenys: angl. development vok. Entwicklung, f rus. развитие …

  Sporto terminų žodynas

 • 46development — vystymasis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Dėsningas, negrįžtamas ir kryptingas individo fizinis, protinis ir dorovinis kitimas; įgimtųjų ir įgytųjų savybių kiekybinis ir kokybinis tobulėjimas. atitikmenys: angl. development… …

  Sporto terminų žodynas

 • 47development — vystymasis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Organizmo arba jo dalies (organo, audinio) perėjimas iš paprastos struktūros į kaskart tobulesnę. atitikmenys: angl. development vok. Entwicklung, f rus. развитие ryšiai: sinonimas – …

  Sporto terminų žodynas

 • 48development — vystymasis statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Tam tikrų psichinių savybių ir fizinių ypatybių kaitos vyksmas, kurį lemia vidiniai ir išoriniai organizmo pokyčiai. Vystymosi požymiai, išraiška: keitimasis, jo seka; augimas… …

  Sporto terminų žodynas

 • 49development — branda statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Augimo, auklėjimo, mokymo, lavinimo, ugdymo padarinys. atitikmenys: angl. development vok. Reife, f rus. зрелость …

  Sporto terminų žodynas

 • 50development — raida statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Laipsniškas augančio organizmo ar jo dalies kitimas. atitikmenys: angl. development rus. развитие …

  Žemės ūkio augalų selekcijos ir sėklininkystės terminų žodynas